X

A kosár üres

A kosár üres

ÁSZF

Szolgáltatási feltételek: Spary design WebShop

1.1. Szolgáltató adatai

Név: Sparas Klára egyéni vállalkozó

Székhely: 1089 Budapest Elnök utca 1.

Adószám: 70437339-1-42

E-mail cím: spary@spary.hu

Telefon: +36-209-418-874

Bankszámlaszám: K&H bank  10200971-21570539-00000000

IBAN számlaszám HU64 1020 0971 2157 0539 0000 0000

Elektronikus címe: spary@spary.hu

Tárhely szolgáltató: BlazeArts Kft.

Damjanich u. 36. 1/8

6090 Kunszentmiklós, Hungary

www.forpsi.hu

Tel.: (+36) 76 550 174

 

1.2. A vásárló

Vásárló az, aki a www.spary.hu internetes felületen regisztrálja magát, és a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz,e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

 1. Sparas Klára által üzemeltetett Webshop Szerződési Feltételeinek célja a www.spary.hu weboldalán

 

2.1. Sparas Klára ( továbbiakban: S. K.) a Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az általa üzemeltetett Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

2.2. S.K. által üzemeltetett Webshop Szerződési Feltétele a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően S.K. Webshopja tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. Sparas Klára Webshop Szerződési Feltételek közzé tétele

 

S.K. Webshop Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása az S.K. Webshop Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a www.vadaszekszer.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételei módosultak, a Vásárló a változásokról a www.spary.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet a Vásárlási feltételek oldalon/linken.

 

 1. Sparas Klára Webshop Szerződési Feltételek hatálya

 

SK.  Webshop Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. S.K. Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. S.K.  Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg S.K.,  mint Webshop Szolgáltató a Webshop Szolgáltatást biztosítja.

 

 1. Sparas Klára  Webshop Szolgáltatás területi hatálya

 

S.K. kizárólag Magyarország területére teljesít megrendelést.  A Webshopban megadott szállítási díjak kizárólag Magyarország területére érvényesek.

 

 1. Sparas Klára Webshop Szerződés létrejötte és módosítása

 

6.1. Általános jellemzők

 

A Szerződés a Szolgáltató S.K.  www.spary.hu internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 3. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció S.K.  webshopjában való vásárlás feltétele. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és erről Szolgáltató visszaigazolást küldött a regisztráció során megadott e-mail címre. Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. Az ilyen megrendeléseket Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.

 

6.2. Regisztráció

 

A www.spary.hu oldalon történő megrendelés indítás előfeltétele, hogy Vásárló az oldalon a személyes adatai megadásával regisztráljon. A regisztráció adatait S.K. rendszerében rögzíti. Így a Vásárlónak S.K. Webshopjában történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

 

6.3. A megrendelés módosítása, törlése

 

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vásárló módosítani illetve törölni szeretné megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén megteheti, a megrendelés leadását követő munkanap reggel 9 óráig.

 

6.4. Jogi kötelezettség vállalás

 

S.K. betart minden a Magyar Köztársaság jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

 

6.5. Szállítási feltételek

 

6.5.1. A www.spary.hu oldalon megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

 

6.5.2. Regisztrált felhasználók számára az általuk megrendelt termékeket Magyarország területén belül házhoz szállíttatjuk, a Magyar Posta, vagy egyéb más csomagküldő szolgálat igénybevételével a  megrendelést követő  5 munkanapon belül.

 

6.5.3. Előre utalásos fizetés esetén a szállítási határidő az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően indul, ekkortól számít érvényesnek a megrendelés, míg utánvétes fizetés esetén a megrendelésről kapott email napjától.

 

6.5.4. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

 

6.5.5. Amennyiben  GLS szolgáltatását választja a vásárló, az általa megadott telefonszámra kiszállítás időpontjáról SMS-t kap.

 

6.5.6. A megrendelt terméket a szállítási címen Vásárlótól eltérő meghatalmazott is átveheti. Mivel utánvétes fizetés esetén a termékek ellenértéke átvételkor fizetendő, a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy ilyen esetben megbízottja rendelkezzen az átvételhez szükséges összeggel.

 

6.6. Fizetési feltételek

 

6.6.1. A www.spary.hu oldalon jelenleg utánvétes és előre utalásos fizetési módra van lehetőség. Utánvét esetén a megrendelt termék ellenértéke, valamint a szállítási díj a Magyar Posta Zrt. vagy egyéb más csomagküldő szolgálat munkatársának készpénzben fizetendő az átvételkor. Banki előre utalás esetén a www.spary.hu weboldalon is megadott számlaszámra (K&H Bank : 10200971 21570539 00000000) utalandó a megrendelés végösszege.

 

6.6.2. Szolgáltató a Vevő által a termékért kifizetett összegekről számlát állít ki, melyet a csomagban helyez el vagy postai úton továbbít a Vevőnek.

 

6.7. Átvétel

 

S.K. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

 

 1. A Vásárló jogai és kötelezettségei

 

A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet távollévők között kötött szerződésekről értelmében a Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni, ám a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról S.K. videofelvételt készít. Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a Vásárló elállási jogának gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

 

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot ha,

 

 1. a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

 

 1. b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

 

 1. c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

 

 1. Adatvédelem és adatbiztonság

 

8.1. Adatvédelmi nyilatkozat

 

S.K. a www.spary.hu üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV) rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

 

8.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

 

A www.spary.hu Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. S.K.  www.spary.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról: Név, E-mail cím, Számlázási cím, Szállítási cím, Telefonszám,Adószám. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére. Név, Szállítási cím, Telefonszám, a megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma. A szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat S.K. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

8.3. Személyes adatok módosítása

 

Vásárló a megadott személyes adatait www.spary.hu oldalon bármikor módosíthatja.

 

8.4. A regisztráció törlése

 

Vásárló a regisztrációját a www.spary.hu oldalon bármikor törölheti.

 

 1. Garancia, szavatosság

 

Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget betartja.. Adott termékkel kapcsolatos garanciális igény érvényesítésével kapcsolatban a Vásárló a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén érheti el.

 

2018 február 20.

Szolgáltatási feltételek: Spary design WebShop

1.1. Szolgáltató adatai

Név: Sparas Klára egyéni vállalkozó

Székhely: 1089 Budapest Elnök utca 1.

Adószám: 70437339-1-42

E-mail cím: spary@spary.hu

Telefon: +36-209-418-874

Bankszámlaszám: K&H bank  10200971-21570539-00000000

IBAN számlaszám HU64 1020 0971 2157 0539 0000 0000

Elektronikus címe: spary@spary.hu

Tárhely szolgáltató: BlazeArts Kft.

Damjanich u. 36. 1/8

6090 Kunszentmiklós, Hungary

www.forpsi.hu

Tel.: (+36) 76 550 174

 

1.2. A vásárló

Vásárló az, aki a www.spary.hu internetes felületen regisztrálja magát, és a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz,e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

 

 1. Sparas Klára által üzemeltetett Webshop Szerződési Feltételeinek célja a www.spary.hu weboldalán

 

2.1. Sparas Klára ( továbbiakban: S. K.) a Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az általa üzemeltetett Webshop Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

2.2. S.K. által üzemeltetett Webshop Szerződési Feltétele a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően S.K. Webshopja tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. Sparas Klára Webshop Szerződési Feltételek közzé tétele

 

S.K. Webshop Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása az E.K. Webshop Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a www.vadaszekszer.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételei módosultak, a Vásárló a változásokról a www.vadaszekszer.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet a Vásárlási feltételek oldalon/linken.

 

 1. Sparas Klára Webshop Szerződési Feltételek hatálya

 

ESK.  Webshop Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. S.K. Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. S.K.  Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg S.K.,  mint Webshop Szolgáltató a Webshop Szolgáltatást biztosítja.

 

 1. Sparas Klára  Webshop Szolgáltatás területi hatálya

 

S.K. kizárólag Magyarország területére teljesít megrendelést.  A Webshopban megadott szállítási díjak kizárólag Magyarország területére érvényesek.

 

 1. Sparas Klára Webshop Szerződés létrejötte és módosítása

 

6.1. Általános jellemzők

 

A Szerződés a Szolgáltató S.K.  www.spary.hu internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 3. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció S.K.  webshopjában való vásárlás feltétele. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és erről Szolgáltató visszaigazolást küldött a regisztráció során megadott e-mail címre. Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, az ÁFA-t tartalmazzák. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel. Az ilyen megrendeléseket Szolgáltató nem tekinti érvényesnek.

 

6.2. Regisztráció

 

A www.spary.hu oldalon történő megrendelés indítás előfeltétele, hogy Vásárló az oldalon a személyes adatai megadásával regisztráljon. A regisztráció adatait S.K. rendszerében rögzíti. Így a Vásárlónak S.K. Webshopjában történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

 

6.3. A megrendelés módosítása, törlése

 

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vásárló módosítani illetve törölni szeretné megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén megteheti, a megrendelés leadását követő munkanap reggel 9 óráig.

 

6.4. Jogi kötelezettség vállalás

 

S.K. betart minden a Magyar Köztársaság jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

 

6.5. Szállítási feltételek

 

6.5.1. A www.spary.hu oldalon megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

 

6.5.2. Regisztrált felhasználók számára az általuk megrendelt termékeket Magyarország területén belül házhoz szállíttatjuk, a Magyar Posta, vagy egyéb más csomagküldő szolgálat igénybevételével a  megrendelést követő  5 munkanapon belül.

 

6.5.3. Előre utalásos fizetés esetén a szállítási határidő az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően indul, ekkortól számít érvényesnek a megrendelés, míg utánvétes fizetés esetén a megrendelésről kapott email napjától.

 

6.5.4. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

 

6.5.5. Amennyiben  GLS szolgáltatását választja a vásárló, az általa megadott telefonszámra kiszállítás időpontjáról SMS-t kap.

 

6.5.6. A megrendelt terméket a szállítási címen Vásárlótól eltérő meghatalmazott is átveheti. Mivel utánvétes fizetés esetén a termékek ellenértéke átvételkor fizetendő, a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy ilyen esetben megbízottja rendelkezzen az átvételhez szükséges összeggel.

 

6.6. Fizetési feltételek

 

6.6.1. A www.spary.hu oldalon jelenleg utánvétes és előre utalásos fizetési módra van lehetőség. Utánvét esetén a megrendelt termék ellenértéke, valamint a szállítási díj a Magyar Posta Zrt. vagy egyéb más csomagküldő szolgálat munkatársának készpénzben fizetendő az átvételkor. Banki előre utalás esetén a www.vadaszekszer.hu weboldalon is megadott számlaszámra (K&H Bank : 10200971 21570539 00000000) utalandó a megrendelés végösszege.

 

6.6.2. Szolgáltató a Vevő által a termékért kifizetett összegekről számlát állít ki, melyet a csomagban helyez el vagy postai úton továbbít a Vevőnek.

 

6.7. Átvétel

 

S.K. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

 

 1. A Vásárló jogai és kötelezettségei

 

A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet távollévők között kötött szerződésekről értelmében a Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni, ám a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról e.K. videofelvételt készít. Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a Vásárló elállási jogának gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

 

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot ha,

 

 1. a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

 

 1. b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

 

 1. c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.

 

 1. Adatvédelem és adatbiztonság

 

8.1. Adatvédelmi nyilatkozat

 

S.K. a www.spary.hu üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV) rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

 

8.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

 

A www.spary.hu Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. S.K.  www.spary.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról: Név, E-mail cím, Számlázási cím, Szállítási cím, Telefonszám,Adószám. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére. Név, Szállítási cím, Telefonszám, a megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt, Megrendelés száma. A szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat S.K. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

8.3. Személyes adatok módosítása

 

Vásárló a megadott személyes adatait www.vadaszekszer.hu oldalon bármikor módosíthatja.

 

8.4. A regisztráció törlése

 

Vásárló a regisztrációját a www.spary.hu oldalon bármikor törölheti.

 

 1. Garancia, szavatosság

 

Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget betartja.. Adott termékkel kapcsolatos garanciális igény érvényesítésével kapcsolatban a Vásárló a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén érheti el.